Czas wdrożenia nowych produktów ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w tych branżach, w których konkurencja jest bardzo duża i silna. Jednocześnie jednak finalny produkt powinien być dopracowany pod każdym możliwym szczegółem, stąd coraz większa rola, jaką do odegrania mają prototypy produktów czy też poszczególnych jego podzespołów. Dzięki dobrze przygotowanemu prototypowi projektanci mogą otrzymać odpowiedź, czy stworzony produkt bądź też dane rozwiązanie działa zgodnie z przeznaczeniem i co mogą o nich pomyśleć potencjalni klienci.

Coraz częściej jednak, w dobie tzw. inteligentnej produkcji, zespoły projektowe już podczas fazy projektowania wybiegają daleko w przyszłość – wyprzedzają tym samym fazę prototypowania, myśląc przede wszystkim o produkcie końcowym i jego przeznaczeniu. W dobie tzw. inteligentnej produkcji prototypy stają się czymś więcej niż tylko fizycznym przedstawieniem projektu. Dostarczają już na wstępnym etapie cennych informacji m.in. na temat wydajności procesu produkcyjnego i zgodności finalnego produktu ze wstępnymi założeniami.

  

 

Jak przyspieszyć rozwój nowych produktów i skrócić czas wprowadzania ich na rynek dzięki prototypom? Odpowiedzi na te pytania przygotowała firma Proto Labs. Poniższy dokument, przygotowany w języku angielskim, obejmuje:

  • uwagi dotyczące prototypowania na wczesnych etapach projektowania

 

  • zagadnienia związane z prototypowaniem podczas przechodzenia na produkcję małoseryjną

 

  • przejście do produkcji masowej.

  

 

 

Dokument w języku angielskim można pobrać po kliknięciu w powyższą okładkę i zalogowaniu się na platformie SPOTLIGHTMETAL, będącej owocem kooperacji Nürnberg Messe (targi Euroguss) oraz Vogel Communications Group.

 

Źródło: Proto Labs