Powierzenie dwóch kluczowych stanowisk jednej osobie jest wyrazem zaufania i docenienia dotychczasowego wkładu Polaka w rozwój obu firm. Adam Krużyński od blisko 20 lat jest związany z Grupą Nice, która w ubiegłym roku przejęła 100 procent udziałów Fibaro. Polska jest jednym z trzech kluczowych rynków dla Grupy Nice. To Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich zatrudnionych w międzynarodowych strukturach. Od blisko 20 lat polski oddział Nice należy do najlepszych w Grupie, zarówno pod względem dynamiki rozwoju, jak i zaplecza wysoko wykwalifikowanych pracowników. A. Krużyński jako chief sales officer Grupy Nice od marca 2018 r. nadzorował sprzedaż realizowaną przez Grupę na ponad 100 rynkach oraz w 24 oddziałach zlokalizowanych na całym świecie.

– Powołanie na stanowisko prezesa Fibaro i dyrektora zarządzającego Nice Polska to dla mnie wielki zaszczyt oraz duża odpowiedzialność. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzają mnie władze obu spółek. W nowej roli wykorzystam zdobywane przez lata międzynarodowe doświadczenie i znajomość branży. Polski rynek zajmuje w Grupie Nice szczególne miejsce. Jestem przekonany, że synergia działania obu spółek pozwoli na jeszcze szybszy rozwój i budowanie wyjątkowego doświadczenia dla użytkowników naszych rozwiązań – mówi Adam Krużyński, prezes Fibaro i dyrektor zarządzający Nice Polska.

Marcin Skrobisz, który przez ostatni rok zarządzał firmą Nice Polska, pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego, pozostaje w firmie. Jako dyrektor generalny skoncentruje się na obszarach sprzedaży i marketingu spółki. Będzie także tworzył koncepcję działu „customer care”, w którym Nice Polska pokłada olbrzymie nadzieje w kontekście rozwoju biznesu w Polsce.  

Źródło: Grupa Nice