Finanse

Dalszy spadek tempa wzrostu PKB

W obszarze finansów publicznych najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie było przyjęcie przez rząd pod koniec grudnia 2019 roku projektu budżetu państwa na 2020 r. i przesłanie go do Sejmu na początku stycznia do dyskusji i akceptacji.

więcej »
PGE wraz z EBI realizuje inwestycję w lądowe farmy wiatrowe

PGE zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł. Celem kredytu jest finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekt budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II o łącznej mocy zainstalowanej do 97 MW.

więcej »
Płaca minimalna w 2020 r. wyższa niż w ubiegłym o 350 zł.

Od stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie wzrasta do rekordowego poziomu 2600 zł brutto. To o 150 zł więcej, niż pierwotnie planowano. Z kolei stawka godzinowa zwiększa się z 14,70 do 17 zł. 

więcej »
Wzrosną koszty w branży opakowań

Aż 2-4 mld zł będą musiały przeznaczyć firmy z branży opakowań na dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego - tak szacują analitycy Santander Bank Polska i SpotData. Wg przygotowanego przez nich raportu, łącznie rozwój branży do 2025 r. będzie wymagał inwestycji na poziomie ok. 20-25 mld zł. 

więcej »
Nowe historyczne minimum GIP60 i tąpnięcie nastrojów w przemyśle

Październik upłynął dla Giełdowego Indeksu Produkcji pod znakiem nowego historycznego minimum, któremu towarzyszyła ogarniająca coraz szersze kręgi obawa o kondycję przemysłu. Wartość polskich spółek produkcyjnych notowanych na GPW spada już od początku drugiego kwartału i obecnie ceny akcji mogą stanowić niezłą okazję inwestycyjną. Nie sposób jednak odpowiedzieć dzisiaj kiedy ta inwestycja się zwróci.

więcej »
Rewolucja rynku podatkowego za pomocą nowych technologii

Technologie blockchain, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji czy big data pozwolą stworzyć szczelny i bezpieczny system podatkowy. Już  wkrótce wszystkie sprawy z fiskusem załatwimy online. Działa już usługa Twój e-PIT, która pozwala złożyć zeznanie podatkowe za pomocą jednego kliknięcia. To jednak dopiero początek.

więcej »
Rekordowo wysokie inwestycje w nowe technologie

Jak wynika raportu przygotowanego wspólnie przez EY i CREtech, wśród funduszy typu venture capital rośnie zainteresowanie inwestycjami w firmy, oferujące najnowsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania dla rynku nieruchomości. Globalnie od 2015 roku zainwestowały one w tego typu rozwiązania 75,2 mld USD, a tylko w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku kwota ta sięgnęła 24,6 mld USD, co już teraz oznacza, że ten rok jest rekordowym pod względem inwestycji VC w tym segmencie.

więcej »
3DGence obniża ceny drukarek 3D

3DGence obniża ceny swoich urządzeń. 3DGence DOUBLE P255 będzie tańsza o 3 500 zł, a 3DGence ONE o 2 850 zł, drukarki 3D będą dostępne w nowym sklepie internetowym producenta.

więcej »
GK PGNiG: Wzrost przychodów w I półroczu 2019 roku

O 8% wzrosły przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w porównaniu z I półroczem 2018 r. w warunkach spadających cen gazu ziemnego i rosnących cen ropy naftowej. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

więcej »
5 hamulców przed skorzystaniem z ulgi B+R

Badanie Kantar przeprowadzone dla Ayming mówi, że zaledwie 12% zapytanych firm skorzystało w roku podatkowym 2018 z ulgi B+R. I to pomimo tego, że od ubiegłego roku można odpisać 100% kosztów kwalifikowanych niezależnie od wielkości firmy i nawet 150% wydatków w przypadku centrów badawczo-rozwojowych. Można wskazać kilka głównych powodów, które powstrzymują przedsiębiorców przed korzystaniem z tej preferencji podatkowej. 

więcej »
Wzrost wynagrodzeń w drugim kwartale

Znane są dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w II kwartale 2019 r. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ono 4839,24 zł, co oznacza spadek o 2% w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

więcej »
OSD wykorzystuje innowacyjne metody energii elektrycznej

Modernizacja i rozbudowa instalacji do przemysłu energii elektrycznej toruje drogę innowacyjnym urządzeniom dla sektora. Wyzwania OSD, które są związane z rosnącym zużyciem energii elektrycznej w kraju niezbędnym rozwojem elektromobilności wymuszają sięganie po ułatwienia i szukanie oszczędności. 

więcej »
Znaczny spadek wypracowanego wzrostu o prawie 10% przez GIP60

Maj przyniósł dla GIP60 znaczną obniżkę do poziomu 854.29 punktów, czyli 9.3%. niżej, niż na początku miesiąca. Oznacza to również, że GIP60 spadł poniżej swojej wartości z początku roku niwelując tym samym cały wzrost, jakiego doświadczył w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

więcej »
Spore dofinansowanie dla polskiej strefy space

Blisko 250 mln zł dofinansowania w ramach Krajowego Programu Kosmicznego otrzyma polski sektor space w ciągu najbliższych trzech lat. To branża, w której pojedyncze firmy rzadko mają szansę na spektakularne efekty. Prawdziwe sukcesy odnoszą konsorcja interdyscyplinarne, w których każdy uczestnik projektu wnosi do niego celowane rozwiązania. 

więcej »
Zwrot kosztów dla polskiej chemii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uzyskało zgodę na wprowadzenie systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest od początku bardzo zaangażowana w wypracowanie najlepszych dla sektora rozwiązań i niebawem zobaczymy efekty działań izby na rzecz członków.

więcej »
Płatności bezgotówkowe biją rekordy popularności

Płatności bezgotówkowe są coraz bardziej popularne. W obrocie jest już ponad 41 mln kart, akceptowalnych niemal 800 tysiącach terminali, a za pomocą BLIK tylko w I kwartale tego roku dokonano blisko 40 mln transakcji – z czego 75% w internecie.

więcej »
Kilka lat pracy w jednym państwie UE gwarantuje emeryturę

Tylko w 2018 r. na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent. Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które pracowały w różnych krajach, mogą liczyć na świadczenia z każdego z nich.

więcej »