Finanse

OSD wykorzystuje innowacyjne metody energii elektrycznej

Modernizacja i rozbudowa instalacji do przemysłu energii elektrycznej toruje drogę innowacyjnym urządzeniom dla sektora. Wyzwania OSD, które są związane z rosnącym zużyciem energii elektrycznej w kraju niezbędnym rozwojem elektromobilności wymuszają sięganie po ułatwienia i szukanie oszczędności. 

więcej »
Znaczny spadek wypracowanego wzrostu o prawie 10% przez GIP60

Maj przyniósł dla GIP60 znaczną obniżkę do poziomu 854.29 punktów, czyli 9.3%. niżej, niż na początku miesiąca. Oznacza to również, że GIP60 spadł poniżej swojej wartości z początku roku niwelując tym samym cały wzrost, jakiego doświadczył w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

więcej »
Spore dofinansowanie dla polskiej strefy space

Blisko 250 mln zł dofinansowania w ramach Krajowego Programu Kosmicznego otrzyma polski sektor space w ciągu najbliższych trzech lat. To branża, w której pojedyncze firmy rzadko mają szansę na spektakularne efekty. Prawdziwe sukcesy odnoszą konsorcja interdyscyplinarne, w których każdy uczestnik projektu wnosi do niego celowane rozwiązania. 

więcej »
Zwrot kosztów dla polskiej chemii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uzyskało zgodę na wprowadzenie systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest od początku bardzo zaangażowana w wypracowanie najlepszych dla sektora rozwiązań i niebawem zobaczymy efekty działań izby na rzecz członków.

więcej »
Płatności bezgotówkowe biją rekordy popularności

Płatności bezgotówkowe są coraz bardziej popularne. W obrocie jest już ponad 41 mln kart, akceptowalnych niemal 800 tysiącach terminali, a za pomocą BLIK tylko w I kwartale tego roku dokonano blisko 40 mln transakcji – z czego 75% w internecie.

więcej »
Kilka lat pracy w jednym państwie UE gwarantuje emeryturę

Tylko w 2018 r. na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent. Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które pracowały w różnych krajach, mogą liczyć na świadczenia z każdego z nich.

więcej »
Jak Polacy zabezpieczają się finansowo?

W momencie wystąpienia nagłych i niezależnych od ludzi zdarzeń losowych, co czwarta osoba w Polsce skorzysta z polisy na życie. Podobnie będzie w przypadku odsetek sięgnie po oszczędności, choć większość badanych ma oszczędności nie wyższe niż równowartość trzymiesięcznych zobowiązań – wynika z badań Unum Insight. Jednak Świadomość w obszarze zabezpieczania przyszłości własnej i rodziny pozostawia jeszcze dużo do życzenia. 

więcej »
Nowe opcje finansowania odnawialnych źródeł energii

Według wymogów unijnej polityki klimatycznej do 2020 r. Polska musi zwiększyć udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 15%. Jedną z metod osiągnięcia tego celu są inwestycje w fotowoltaikę, również na poziomie małych i średnich firm. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera tego typu inwestycje poprzez gwarancje spłaty kredytu Biznesmax. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro.

więcej »
Skuteczne rozwiązanie dotyczące wyłudzania podatku VAT

Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania służącego ochronie interesów uczciwie działających podmiotów – Program Ostrzegania Przedsiębiorców. Jego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej. Federacja przedsiębiorców Polskich ocenia rozwiązanie jako skuteczne narzędzie do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT.

więcej »
Wzrost wydatków na korzystanie firm z chmury

Rynek chmury wzrasta w ekspresowym tempie – w ubiegłym roku wart był już 250 mld dol. W Polsce z rozwiązań chmurowych korzysta obecnie raptem 11% przedsiębiorstw, ale wydatki na ten cel rosną w tempie 20% rok do roku. Największe zapotrzebowanie dotyczy usług software-as-a-service, czyli oprogramowanie jako usługa, które rosną w tempie 30% rocznie. 

więcej »
Grupa Azoty otrzymała deklarację Lotosu odnośnie objęcia akcji

Grupa Lotos podpisała list intencyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł w realizację projektu Polimery Police. Wcześniej, PDH otrzymała ze strony koreańskich koncernów listy intencyjne w sprawie potencjalnego zaangażowania finansowego w Projekt Polimery Police o wartości do 130 mln dolarów, tj. także ok. 500 mln zł.

więcej »
Brak świadomości wpływa na sprzedaż polskich firm

Ubiegły rok przyniósł pierwsze ubezpieczenia polskich firm, a obroty były warte blisko pół biliona złotych. Kwota ubezpieczonych należności wyniosła o 9% więcej niż w roku 2017. Mimo to sytuacja jest daleka od oczekiwań ubezpieczycieli. Obecnie co piąta firma nie ubezpiecza transakcji sprzedaży swoich wyrobów. Firmy nie są świadome, że tego narzędzia mogą wykorzystywać do zwiększania sprzedaży.

więcej »