Produktywność to główny czynnik przesądzający o stosowaniu powłok na narzędziach do obróbki skrawaniem. Przy analizie kosztów skrawania okazuje się, że największą korzyść można uzyskać, zwiększając parametry obróbki. Jeśli szybkość skrawania zwiększy się dwukrotnie, koszty produkcji maleją aż o 15%. Firmy narzędziowe mówią o ponad 4-krotnym wzroście parametrów obróbki na przestrzeni ostatnich 30 lat. Z kolei szybkość usuwania naddatku w ostatnich latach zwiększyła się aż 30-krotnie. Wzrost produktywności nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza przy obróbce materiałów o coraz wyższej wytrzymałości, stosowanych w przemyśle samochodowym, materiałów biokompatybilnych, stopów na bazie niklu i tytanu oraz tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami.

Tymczasem trwałość narzędzi jest ograniczana przez takie m.in. czynniki jak rodzaj materiału obrabianego, parametry obróbki, szybkość usuwania naddatku, rodzaj operacji. Do tego dochodzą właściwości narzędzia: jego materiał, geometria i mikrogeometria krawędzi skrawającej, wreszcie rodzaj powłoki. Co ważne, zastosowanie odpowiedniej powłoki może zwiększyć trwałość narzędzia o kilka, a nawet kilkanaście razy.