O magazynie

MM Magazyn Przemysłowy

MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik typu business to business, prezentujący zagadnienia techniczne z kluczowych dziedzin przemysłu. Czasopismo poszerzające wiedzę inżynierską, przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

GŁÓWNA GRUPA CZYTELNICZA
Kadra zarządzająca i inżynierska w przedsiębiorstwach.

TEMATYKA PISMA
Czasopismo interdyscyplinarne, upowszechniające najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie techniki i technologii oraz prezentujące znaczące inwestycje w przemyśle i gospodarce. Forum wymiany informacji pomiędzy wielkimi korporacjami międzynarodowymi, stymulującymi rozwój wielu gałęzi przemysłu, i polskimi firmami.

DYSTRYBUCJA
Wysyłka pocztowa (bezpłatnie lub w prenumeracie)
Kolportaż na znaczących imprezach targowych i konferencjach

Dane o tytule Wydawca
Rok ukazania się na rynku: 1993
Nakład: 5000-8000 egz.
Format: 210 x 297 mm
Częstotliwość: miesięcznik
Raven Media Sp. z o.o. NIP 897-17-67-168 REGON 021366963 KRS 0000370285