Produkcja mechaniczna

Efektywna filtracja pyłów szlifierskich i polerskich

Odpylanie strefy obróbczej podczas szlifowania i polerowania ma istotne znaczenie zarówno dla zdrowia pracowników, jak i żywotności parku maszynowego oraz ogólnego bezpieczeństwa zakładu. Odpowiedni dobór systemu do filtracji pyłów szlifierskich i polerskich nie jest jednak zadaniem łatwym. Wymaga podstawowej wiedzy na temat właściwości obrabianego materiału i zasad działania urządzeń odciągowo-filtracyjnych. 

więcej »
Bezstykowa produkcja wałów napędowych do rowerów elektrycznych

Technologia staje się coraz bardziej złożona, a liczby wytwarzanych przedmiotów błyskawicznie rosną – tak można w skrócie opisać rozwój rynku rowerów elektrycznych. Niektóre nowości produktowe przypominają nawet rozwiązania z przemysłu motoryzacyjnego: w tym roku pojawiły się pierwsze układy ABS czy automatyczne skrzynie biegów. 

więcej »
Mocowanie w obróbce skrawaniem

Producenci wyrobów przemysłowych muszą sprostać rosnącym wymaganiom klientów co do jakości i dokładności wytwarzanych produktów oraz ciągłej redukcji kosztów procesu, a także nadążać za rozwojem technologii. Stale ulepszane narzędzia skrawające i wydajniejsze centra obróbcze generują coraz większe siły skrawania wywierane na obrabiane elementy, a to oznacza wyższe wymagania wobec uchwytów obróbczych i elementów mocujących.

więcej »
Cechy współczesnych obrabiarek CNC

Dynamika rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, metalowego, elektronicznego i stoczniowego napędza rynek obrabiarek CNC, czyli sterowanych komputerowo. Na rynku pojawiają się maszyny coraz bardziej zaawansowane technologicznie, szybsze i jeszcze bardziej precyzyjne.

więcej »
Właściwy dobór narzędzi to większa efektywność obróbki

Przecinanie i toczenie rowków wymaga zastosowania odpowiednich, specjalistycznych narzędzi. Tylko wtedy proces ten będzie przebiegać bezpiecznie i przede wszystkim wydajnie.

więcej »
Nieciągłość geometryczna a cechy struktury geometrycznej powierzchni

Spośród stosowanych technik wytwarzania jedną z ważniejszych jest obróbka ubytkowa poprzez skrawanie, np. toczenie, frezowanie, wiercenie czy szlifowanie. Obróbka skrawaniem, szczególnie przeprowadzana w metalach, jest procesem przebiegającym pod dużymi obciążeniami. Występujące siły tarcia, naprężenia oraz opór, jaki stawia element obrabiany względem ostrza, przyczyniają się do dużego wzrostu temperatury. Wszystko to wpływa na zmiany warstwy wierzchniej, a szczególnie na cechy struktury geometrycznej powierzchni, obrabianych elementów oraz na ostrza narzędzi.

więcej »
Powierzchnia idealnie przygotowana

Od prawidłowo przeprowadzonego zabiegu obróbki chemicznej powierzchni zależy powodzenie kolejnych procesów technologicznych. Dostępne na rynku środki i rozwiązania pozwalają perfekcyjnie przygotować powierzchnię metali do dalszej pracy, np. nanoszenia powłok lakierniczych czy obróbki plastycznej.

więcej »
Skuteczne sposoby na mgłę olejową

Mgła olejowa, powstająca w wyniku zanieczyszczenia powietrza mieszaninami wody i oleju w trakcie procesów wytwórczych, stwarza szkodliwe warunki pracy dla ludzi i wywołuje zagrożenie pożarowe. Z kolei jej osadzanie się na urządzeniach i obwodach elektronicznych może być przyczyną awarii, co wymusza przerwanie produkcji i powoduje kosztowne przestoje.

więcej »
Nowe narzędzia ze złomu węglików spiekanych

Nawet narzędzia z węglików spiekanych mają określoną żywotność, po której osiągnięciu dalsze ostrzenie nie przynosi już optymalnych rezultatów. Dawniej trafiały one na złom. Dziś – dzięki pilotażowemu projektowi ich odzyskiwania – można je ponownie wykorzystać jako surowiec do produkcji nowych narzędzi z węglików spiekanych.

więcej »
Maszyny do obróbki blach

Choć współcześnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju w różnych dziedzinach produkcji przemysłowej, w tym m.in. w zakresie wykorzystywanych materiałów, to cały czas niesłabnącą pozycję w licznych gałęziach przemysłu utrzymują różnego rodzaju blachy. A ponieważ wymagania co do finalnych produktów nieprzerwanie rosną, siłą rzeczy wymusza to zmiany w stosowanych technologiach oraz w ofercie dostępnych na rynku maszyn i narzędzi wykorzystywanych do obróbki blachy.

więcej »
Obrabiarka na życzenie

Obrabiarki specjalne, tworzone ściśle według potrzeb klienta, powoli stają się standardem w ofercie producentów. Klientom zależy bowiem na maszynach nie tylko nowoczesnych i sterowanych elektronicznie, ale też uwzględniających specyfikę pracy, jaką mają wykonywać, oraz warunki, w jakich odbywa się proces.

więcej »
Nowe metody obróbki wewnętrznej

Przełomowa metodę toczenia wewnętrznego obiecuje firma Sandvik Coromant, która wprowadza do asortymentu głowicę CoroTurn Prime SL. Głowica może być wykorzystana wszędzie tam, gdzie wykonuje się obróbkę w otworach o średnicy powyżej 90 mm (3.5 cala), na wysięgach o długości do 8-10 krotności średnicy.

więcej »