Produkcja mechaniczna

Druk 3D podbije fabryki?

W ostatnich latach technologia druku 3D rozwija się bardzo dynamicznie. Przestała już kojarzyć się wyłącznie z hobbystami i amatorami, a jej ogromny potencjał dostrzegli konstruktorzy i producenci rozwiązań dla przemysłu. Jak przekonują niektórzy z nich, druk przestrzenny w znaczący sposób może zmienić podejście do procesów wytwarzania.

więcej »
Możliwości i uwarunkowania obróbki na sucho

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko wielu procesów technologicznych, w tym zwłaszcza obróbki ubytkowej, wpływa na dążenie do ograniczenia w jak największym stopniu czynników negatywnie oddziałujących na otoczenie pracy. W przypadku obróbki skrawaniem największe znaczenie ekologiczne ma wykorzystywana ciecz chłodząco-smarująca. Pomimo wielu zalet wynikających jej stosowania w ostatnich latach coraz częściej uznawana jest za czynnik niepożądany w procesie skrawania.

więcej »
Obiecujący początek automatycznej wykrawarki firmy Schuler

Od początku bieżącego roku firma Lang Metallwaren produkuje skomplikowane części z blachy przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego na maszynie typu MC 400 firmy Schuler.

więcej »
Sposób obróbki elementów maszyn a kierunkowość powierzchni

Obiekty techniczne narażone są na procesy starzenia i zużywania, które wpływają destrukcyjnie na ich stan techniczny, prowadząc do widocznych uszkodzeń. Ponieważ większość z nich zachodzi w warstwie wierzchniej, to właśnie jej nadaje się właściwości zwiększające odporność na niszczące działanie wymuszeń (mechanicznych, cieplnych, chemicznych, elektrycznych) podczas pracy maszyn i urządzeń.

więcej »
Gięcie w każdej skali

W wielu branżach nieodzownym elementem obróbki mechanicznej jest proces gięcia, polegający na trwałej zmianie krzywizn obrabianego elementu. Dobranie odpowiednich parametrów procesu (mocy urządzenia i stopnia zgięcia) decyduje o wytrzymałości materiału.

więcej »
Innowacyjne narzędzie do szybkiego łączenia metalu z tworzywem

Naukowcy z Instytutu im. Fraunhofera w Dreźnie zaprezentowali nowatorski tłocznik, który – zintegrowany z istniejącą linią produkcyjną – umożliwia szybkie łączenie elementów z metali i tworzyw sztucznych. Czy nowe narzędzie zrewolucjonizuje procesy produkcyjne w sektorze automotive i AGD?

więcej »
Rozpędzona obróbka

W związku z intensywnym rozwojem technologii także możliwości maszyn obróbczych są stale zwiększane. Zakres ich funkcjonalności się rozszerza, wzrasta ich „inteligencja”, skraca się czas obróbki. Jak długo da się jeszcze podnosić poprzeczkę?

więcej »
Stabilne mocowania

Producenci systemów mocowania stoją przed wyzwaniem zwiększania ich możliwości w odpowiedzi na konieczność mocowania elementów o nierównych, zaokrąglonych lub zakrzywionych kształtach. Niezależnie od tego, czy mowa o spawaniu, cięciu czy innego rodzaju obróbce – nowe technologie pozwalają na pracę z elementami o trójwymiarowej geometrii.

więcej »
Wpływ uwarunkowań technologicznych przy frezotoczeniu na jakość powierzchni

Obróbka skrawaniem części osiowosymetrycznych najczęściej następuje poprzez toczenie, a następnie – w przypadku zwiększonych wymagań w zakresie dokładności kształtowo-wymiarowej – szlifowanie. Takie klasyczne ujęcie procesu technologicznego jest jednak trudne do realizacji, gdy materiał obrabianego elementu niekorzystnie wpływa na jakość obrobionej powierzchni. Ciekawą alternatywą w takiej sytuacji jest frezotoczenie.

więcej »
Co wpływa na wydajność i jakość obróbki

Żywotność maszyn, mocowanie i wyważanie narzędzi, automatyzacja załadunku i wyładunku, chłodzenie, zwiększanie liczby głowic i osi obróbki czy wreszcie systemy sterowania – to tylko niektóre parametry procesu, które wpływają na wydajność i jakość obróbki we współczesnych maszynach do obróbki metali.

więcej »
Jedno centrum – wiele akcji

Cechy współczesnych procesów produkcyjnych wymagają tworzenia rozwiązań kompleksowych i wielozadaniowych. Przed producentami stoi bowiem wiele wyzwań: wytwarzanie jednostkowe i małoseryjne, zamówienia z krótkim czasem oczekiwania na produkt czy wreszcie coraz wyższe wymagania względem jakości. Sprostać temu mogą tzw. maszyny kombinowane, oferujące wiele funkcji w jednym urządzeniu.

więcej »
Precyzyjne podawanie chłodziwa

W przemysłowych procesach produkcji elementów i części istotną rolę odgrywają różne techniki usuwania materiału, głównie metalu, które wiążą się z generowaniem dużej ilości ciepła negatywnie wpływającego na narzędzia i wykonywany detal. Dlatego też wciąż poszukuje się efektywnych metod na skuteczne odprowadzenie ciepła z miejsca obróbki, np. poprzez precyzyjne podawanie cieczy chłodzących.

więcej »
Frezotoczenie jako alternatywa dla toczenia

Do zalet frezotoczenia należą m.in.: wysoka jakość obrobionej powierzchni, tworzenie krótkich wiórów, które ułatwiają zautomatyzowanie procesu, niewielkie nagrzewanie części obrabianej, duża wydajność obróbki, większa – w porównaniu do toczenia – trwałość narzędzia i mniejsza energochłonność, a także ekonomiczna obróbka dużych i ciężkich przedmiotów. Jednak uzyskanie pożądanych efektów jest tu uwarunkowane znajomością wpływu wielu czynników na proces. Ogólnie można je podzielić na kilka grup: związane z obrabiarką, z warunkami przebiegu procesu i z narzędziem skrawającym. Od nich bezpośrednio zależą wydajność procesu, jakość powierzchni obrobionej, dokładność kształtowo-wymiarowa i postać tworzonego wióra.

więcej »
Mycie przemysłowe – wiele metod, ten sam cel

Zabrudzenia obrabianych detali bądź elementów maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych to nieunikniona część niemal każdego procesu wytwórczego. Ponieważ od czystości poszczególnych składników zależy w dużej mierze jakość i trwałość finalnego produktu, bardzo ważnym etapem produkcyjnym powinna być faza mycia. W zastosowaniach przemysłowych wykorzystuje się różne techniki czyszczenia produktów, których dobór zależy od czyszczonej powierzchni i rodzaju zabrudzenia.

więcej »
Gładko, bez zadziorów – technika gratowania

W wyniku procesów obróbczych powstają zadziory, zwane także gratami, czyli niewielkie ostre fragmenty, które niebezpiecznie wystają poza krawędzie. Pozbycie się ich z detalu jest konieczne ze względów technologicznych i eksploatacyjnych, a także z powodów bezpieczeństwa.

więcej »
Frezarka, ploter, grawerka - czyli co?

Zadania frezarki, plotera frezującego i grawerki zazwyczaj są podobne, jednak maszyny te mają sporo odmiennych cech. Przyjrzyjmy się z bliska, na czym polegają różnice i w jakich zastosowaniach urządzenia te sprawdzą się najlepiej.

więcej »
Kontrola temperatury obróbki

W obróbce skrawaniem energia jest w znacznym stopniu przetwarzana na ciepło, co powoduje znaczny wzrost temperatury. Do jej obniżenia stosuje się różne substancje chłodzące, których dobór zależy m.in. od rodzaju obrabianego materiału, parametrów obróbki czy typu używanych maszyn.

więcej »