Projektowanie i konstrukcje

Bezpieczne prowadzenie kabli

Kable w instalacjach muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi ujętymi w odpowiednich normach i przepisach. Grupowanie i segregacja przewodów oraz ich wiązek w obrębie tras kablowych ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo instalacji, obiektu i przebywających w nim osób. Istotne znaczenie mają też materiały, z których wykonane są kable, trasy, korytka, uchwyty czy separatory.

więcej »
System nadzorujący użytkowanie maszyn i urządzeń firmy Orlen Oil

Rozwój i szybki postęp technologiczny w zakładach przemysłowych powoduje bardziej efektywne i ekonomiczne wykorzystanie działań w obszarze utrzymania ruchu. W tym momecie rynek wymaga złożenia nie tylko samej oferty produktowej ale dodatkowej kompleksowej oferty usług serwisu smarowniczego, która pozwoli uzyskać dostęp do informacji z zakresu optymalnego wykorzystania środków smarnych.

więcej »
Nowoczesna gospodarka narzędziowa: od RFID po outsourcing technologiczny

Podwójne zakupy, przestoje maszyn, kradzieże – to tylko niewielka część problemów wynikających z nieefektywnego gospodarowania narzędziami. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie cyfrowych ewidencji swojego wyposażenia. Z pomocą przychodzą im producenci oprogramowania i samych narzędzi, dostarczający firmom produkcyjnym gotowe systemy zarządzania gospodarką narzędziową, a także związanymi z nią procesami technologicznymi.

więcej »
Optyczna transmisja danych w przemyśle

W wielu zastosowaniach przemysłowych coraz większe znaczenie ma efektywna transmisja danych. W środowiskach, w których występują znaczne zmiany temperatury, kurz, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, nie zawsze możliwe jest przesyłanie informacji przez kable miedziane lub drogą radiową. Skuteczne okazują się systemy transmisji optycznej, wykorzystujące np. światło lasera, światłowody, podczerwień itp.

więcej »
Odzież z butelek i odpadów

Bycie eko jest dziś modne. Rezygnujemy z toreb plastikowych na rzecz materiałowych, z pietyzmem segregujemy śmieci, a na sklepowych półkach aż roi się od produktów ekologicznych, organicznych i bio. Ekotrend powoli zaczął wkraczać też do świata przemysłu. Coraz więcej firm ma w swojej ofercie ekologiczną odzież ochronną i roboczą, wykonaną np. z plastikowych butelek i odpadów przemysłowych oraz upraw ekologicznych.

więcej »
W kierunku inteligentnych maszyn

Uniwersalne maszyny obróbcze, do niedawna jeszcze cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem, ustępują powoli miejsca maszynom inteligentnym i spersonalizowanym, dostosowanym do pracy w przyszłościowym środowisku smart factory. W konsekwencji już niedługo obrabiarki mogą być wytwarzane głównie w krótkich seriach lub wręcz w pojedynczych egzemplarzach.

więcej »
Wibroizolatory – ochrona przed drganiami i hałasem

Każdemu procesowi produkcyjnemu towarzyszą różnego rodzaju drgania i generowany w ich następstwie hałas. Nie są to najlepsze warunki pracy dla zdrowia ludzi oraz kondycji znajdujących się w pobliżu maszyn i urządzeń, stąd też pojawiła się konieczność stosowania wibroizolatorów. Ich dobór wymaga uwzględnienia szeregu czynników.

więcej »
Nitowanie przemysłowe

Choć nitowanie jako technika łączenia elementów konstrukcyjnych przegrywa dziś coraz częściej z łączeniami spawanymi bądź zgrzewanymi, to jednak metoda ta wcale nie została porzucona. Wciąż z powodzeniem znajduje zastosowanie w określonych zastosowaniach przemysłowych.

więcej »
Uciekające powietrze to wymierne straty

Choć powietrze otacza nas wszędzie, nie oznacza to wcale, że koszt jego pozyskania w postaci sprężonej jest bardzo niski. Usterki w instalacjach sprężonego powietrza mogą pociągać za sobą całkiem spore wydatki firm. Kluczowe jest więc odpowiednie zaprojektowanie takiej instalacji, a następnie właściwa jej eksploatacja.

więcej »
Wirtualna rzeczywistość w budownictwie i architekturze

Chodzenie po budynku lub przebywanie w pomieszczeniu, którego nie ma, to dziś nie science fiction ani sen jawie. Takie możliwości otwiera przed nami wirtualna rzeczywistość, coraz częściej wykorzystywana w branży IT, medycynie i przemyśle. Coraz chętniej sięgają po nią również inżynierowie budownictwa, architekci i deweloperzy.

więcej »
Narzędzie wzmocnić powłoką

Większa odporność na ścieranie, lepsze odprowadzanie wióra, wyższe prędkości skrawania – takie między innymi korzyści przynosi nanoszenie odpowiednich powłok na ostrza narzędzi.

więcej »
Siłowniki pneumatyczne – prostota i bezpieczeństwo

Wprawiają w ruch urządzenia, które trudno poruszyć siłą mięśni człowieka, ale przede wszystkim napędzają maszyny, które wymagają jednostajnego i regularnego ruchu. Siłowniki pneumatyczne wykorzystuje się na liniach produkcyjnych w nowoczesnych fabrykach. Znajdują zastosowanie w niemal wszystkich branżach przemysłu.

więcej »