Testy, pomiary i badania

Więcej zobaczyć dzięki technologiom hiperspektralnym

Światło może być używane w przemyśle jako narzędzie do kontroli jakości produkcji, a co za tym idzie do jej optymalizacji. Jego precyzyjne wykorzystanie umożliwiają technologie hiperspektralne, pozwalające na rejestrację tzw. sygnatur spektralnych, związanych z tym jakie substancje i związki chemiczne znajdują się na powierzchni różnorodnych produktów. Możemy dzięki temu dostrzec ich cechy, których nie da się zobaczyć gołym okiem czy zwykłą kamerą.

więcej »
Ocena mikrostruktury doczołowego złącza stali ferrytyczno-austenitycznej typu duplex

Szerokie zastosowanie stali ferrytyczno-austenitycznych, określanych ze względu na dwufazową strukturę stalami typu duplex, wynika z ich wysokiej odporności na korozję w środowiskach charakteryzujących się występowaniem agresywnie oddziałujących na materiał substancji chemicznych. 

więcej »
Świadome korzystanie z energii

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć istotne zmiany w zakresie dążenia do poprawy efektywności energetycznej, która stała się kwestią interesującą menedżerów. W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej na duże przedsiębiorstwa nałożono obowiązek sporządzenia audytu energetycznego.

więcej »
Metrologia wieloczujnikowa

W wielu procesach produkcyjnych konieczne jest wykonywanie pomiarów części o złożonej geometrii. Konwencjonalne metody pomiaru albo w ogóle nie dają takich możliwości, albo nie są wystarczająco elastyczne, by sprostać zwiększającym się potrzebom. Rozwiązaniem być może szybko rozwijająca się metrologia wieloczujnikowa.

więcej »
Metrologia 3D odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

Koncepcja Przemysłu 4.0 będzie znacząco wpływać na większość branż przemysłowych, ale też zmieni oblicze poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. Już teraz proces wytwarzania jest coraz szybszy, nierzadko produkcja jednostkowa zaczyna zastępować masową, a czas od projektowania produktu do wprowadzenia go na linię produkcyjną jest maksymalnie skracany. Wszystko to sprawia, że coraz większą rolę do odegrania będą miały urządzenia służące do pomiarów i kontroli jakości.

więcej »
Analiza porównawcza obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej

Obróbkę ubytkową można zasadniczo podzielić na dwie kategorie: obróbkę wiórową, w której materiał jest usuwany w postaci wiórów, i obróbkę erozyjną (erodowanie), podczas której naddatek materiału jest topiony, wyparowywany, rozpuszczany elektrochemicznie bądź odprowadzany w postaci bardzo drobnych odprysków i wykruszeń materiału w fazie stałej. Obróbka erozyjna to ogólna nazwa sposobu przetwarzania stali metodami elektroiskrowymi, elektroimpulsowymi, elektrolitycznymi, chemiczno-ściernymi, anodowo-mechanicznymi, plazmowymi, elektronowymi i fotonowymi.

więcej »
Diagnostyka urządzeń elektrycznych

Mierniki i testery cyfrowe używane w diagnostyce urządzeń elektrycznych zwane są testerami bezpieczeństwa urządzeń lub testerami PAT. Z wyglądu przypominają powszechnie znane multimetry, stosowane do mierzenia parametrów instalacji elektrycznych i wykorzystywane przez większość elektryków. Choć mają podobne przeznaczenie, używa się ich w nieco innym obszarze.

więcej »
Analiza uwarunkowań obróbki erozyjnej w aspekcie cech struktury geometrycznej powierzchni

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się dynamiczny rozwój obróbki erodowaniem i coraz szersze jej zastosowanie. Wraz z rozwojem techniki wzrastają wymagania co do dokładności wymiarowej obrabianych części, chropowatości czy złożoności kształtu. Dodatkowo stosuje się materiały o coraz lepszych własnościach wytrzymałościowych, jak np. stopy tytanu, stale hartowane, żarowytrzymałe i węgliki spiekane, które charakteryzują się trudną skrawalnością.

więcej »
Ramiona pomiarowe – ugruntowana pozycja w przemyśle

Produkcja form, narzędzi i tłoczników, przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy – to tylko wybrane przykłady obszarów intensywnie wykorzystujących ramiona pomiarowe. Inwestycja w takie urządzenie wynika z potrzeby ciągłego doskonalenia jakości wyrobów i z dążenia do poprawy warunków pracy personelu.

więcej »
Powłoki ochronne powierzchni a jej cechy stereometryczne

Tworzona w procesie technologicznym warstwa wierzchnia współpracujących elementów ma istotny wpływ na ich cechy użytkowe (odporność na zużywanie i korozję, wytrzymałość zmęczeniową itp.), które decydują o trwałości całej maszyny. Jednym ze sposobów modyfikowania stanu struktury geometrycznej powierzchni elementów, które współpracują ze sobą tarciowo, na etapie ich wytwarzania, jest nanoszenie powłok metodami fizycznymi lub chemicznymi.

więcej »
Dokładność i błędy pomiarowe we współrzędnościowej technice pomiarowej

Współrzędnościowa technika pomiarowa jest obecnie jedną z bardziej uniwersalnych metod pomiaru. Szeroko stosuje się ją zarówno do kontroli wyprodukowanych elementów, jak i w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Wynika to przede wszystkim z bardzo małej niepewności pomiarowej towarzyszącej tego typu procesom.

więcej »
Czujne oko skanera

Motoryzacja, medycyna, przemysł lotniczy, stoczniowy, obronny czy transportowy – coraz więcej branż wykorzystuje skanery 3D, czyli zaawansowane urządzenia metrologiczne służące do skanowania elementów rzeczywistych. Powszechnym ich zastosowaniem są pomiary, mniej typowym, ale powoli znajdującym uznanie – kontrola jakościowa w procesach produkcyjnych.

więcej »
Nieciągłość geometryczna a cechy struktury geometrycznej powierzchni

Spośród stosowanych technik wytwarzania jedną z ważniejszych jest obróbka ubytkowa poprzez skrawanie, np. toczenie, frezowanie, wiercenie czy szlifowanie. Obróbka skrawaniem, szczególnie przeprowadzana w metalach, jest procesem przebiegającym pod dużymi obciążeniami. Występujące siły tarcia, naprężenia oraz opór, jaki stawia element obrabiany względem ostrza, przyczyniają się do dużego wzrostu temperatury. Wszystko to wpływa na zmiany warstwy wierzchniej, a szczególnie na cechy struktury geometrycznej powierzchni, obrabianych elementów oraz na ostrza narzędzi.

więcej »
Ultradźwiękowa inspekcja urządzeń

Dzięki inspekcji ultradźwiękowej urządzeń elektrycznych, która pozwala na przeprowadzenie oceny ich stanu technicznego na podstawie dźwięków strukturalnych i powietrznych o częstotliwościach mieszczących się powyżej zakresu słyszalności ucha ludzkiego, możliwe jest wykrycie defektów maszyn na bardzo wczesnym etapie.

więcej »
Globalna analiza zużycia narzędzi wykracza poza obróbkę mechaniczną

Narzędzia skrawające są podstawowymi elementami procesu obróbki skrawaniem. W zależności od tego, w jaki sposób narzędzia są wybierane i stosowane, oferują one możliwość maksymalizacji wydajności obróbki lub, z drugiej strony, tworzą wąskie gardła produkcyjne. Wiele zależy od sposobu zarządzania wykorzystaniem narzędzi w odniesieniu do całego procesu produkcyjnego.

więcej »
Wpływ warunków chłodzenia i smarowania podczas obróbki na strukturę powierzchni

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko wielu procesów technologicznych, zwłaszcza obróbki ubytkowej, zmusza do eliminowania lub ograniczania w jak największym stopniu elementów negatywnie wpływających na otoczenie pracy. W przypadku obróbki skrawaniem czynnikiem o największym znaczeniu ekologicznym jest stosowana ciecz chłodząco-smarująca.

więcej »
Najważniejsza jest jakość 

Uruchomiony w 2016 r. zakład produkcyjny Volkswagena we Wrześni jest wyjątkowy pod wieloma względami: nie tylko został zbudowany w rekordowym czasie – zaledwie w 23 miesiące – ale jest to również największa zagraniczna inwestycja Volkswagena do tej pory oraz najbardziej zaawansowana fabryka w całej rodzinie VW. Kierownik ds. Jakości Werner Steinert otrzymał zadanie udoskonalenia techniki pomiarowej w tej fabryce.

więcej »