Nowy sprawdzian produkcyjny Equator 500 wykorzystuje w innowacyjny i wysoce powtarzalny sposób tradycyjną technikę porównywania produkowanych części z przedmiotem wzorcowym.

Sprawdzian pracuje w zakresie temperatur 5-50° przy zachowaniu dokładności systemu i umożliwia pomiary przedmiotów o średnicy do 500 mm i wysokości do 400 mm. Nowy pakiet oprogramowania IPC (inteligentne sterowanie procesem) pozwala producentom zautomatyzować kontrolę procesu i wprowadzać korekty bezpośrednio do sterowań obrabiarek CNC.


Wiele sprawdzianów Equator wbudowano w zautomatyzowane gniazda produkcyjne, co jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na w pełni automatyczną produkcję w „inteligentnych fabrykach”. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolowanie i optymalizację procesów, ograniczenie przestojów maszyn CNC oraz podniesienie efektywności produkcji.

Źródło: Renishaw