Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kiedy i w jakie roboty warto zainwestować?

Szacuje się, że rynek robotów przemysłowych w ciągu dekady wzrośnie trzykrotnie, a 1/3 tradycyjnej siły roboczej ma zostać zastąpiona przez pracowników zrobotyzowanych. Od czego zacząć robotyzację, jak efektywnie ją przeprowadzić i po jakim czasie można oczekiwać zwrotu z takiej inwestycji – na te pytania odpowiadają producenci i dystrybutorzy robotów działający na polskim rynku.

więcej »
Usprawnienia biznesu poprzez strategię „agile”

Chcąc szybciej reagować na potrzeby swoich klientów, organizacje powinny poszukiwać „zwinności” – czyli sprawnych i skutecznych rozwiązań, jakie zapewniają nowe technologie. Przedsiębiorcy powinni uczynić z technologii swojego sojusznika, bo to one w znacznej mierze wspomagają działalność organizacji. Wszystko po to, aby dotrzymać kroku nowym wymogom rynkowym. To zaś oznacza, że wszystkie te grupy powinny mieć dostęp do integracji.

więcej »
Messer i CVC Fund VII nabywają od Linde aktywa w obu Amerykach

Specjaliści od gazów przemysłowych Messer i CVC Capital Partners Fund VII ("CVC") zawarli w połowie lipca porozumienie z Linde AG w sprawie przejęcia biznesu gazowego Linde w Ameryce Północnej i niektórych działań biznesowych w Ameryce Południowej.

więcej »
Lean Leadership Way – dlaczego warto?

Na czym polega i dlaczego warto wdrażać Lean Leadership w firmach produkcyjnych wytwarzających małoseryjne produkty? Wnioski po wdrożeniu w GT85 Polska, polskiej firmie produkującej specjalistyczne urządzenia marki TARRA do mycia i oczyszczania części w procesie produkcji.

więcej »
Szanse rozwoju rynku ESCO w Polsce

ESCO to atrakcyjny sposób finansowania przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw przemysłowych. Na świecie historia tego modelu sięga już blisko 100 lat, jednak w Polsce ciągle jest on mało popularny. 

więcej »
Kolejne firmy otwierają się na rozwiązania IIoT

Coraz więcej firm otwiera się na rozwiązania, dostarczane przez Przemysłowy Internet Rzeczy. Wynika to z postępującej transformacji cyfrowej oraz potencjalnych korzyści, które firmy zaczynają dostrzegać.

więcej »
Rozpoczyna się globalna walka o redukcję kosztów

W ciągu kolejnych dwóch lat aż 86% firm w skali globalnej planuje rozpocząć proces redukcji kosztów. Decyzja ta jest powodowana przede wszystkim niepewnością gospodarczą i ryzykiem recesji.

więcej »
Zmienia się zarządzanie technologiami mobilnymi

Zmieniają się trendy wykorzystania rozwiązań do zarządzania technologiami mobilnymi w przedsiębiorstwach. Rozwiązania EEM tracą na znaczeniu na korzyść UEM i loT. Jest to nowy krok w kierunku rozwoju Enterprise Mobility.

więcej »
Polskie elektrownie na bakier z nowymi unijnymi normami

Do 2021 roku polskie elektrownie węglowe i duże zakłady przemysłowe muszą przejść modernizację i wdrożyć nowoczesne technologie, które maksymalnie ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. To wymóg unijnej dyrektywy przyjętej w kwietniu.

więcej »
Co trzecia firma upada w ciągu pierwszego roku

W I półroczu 2017 r. ogłoszono informacje o niewypłacalności 418 przedsiębiorstw – wynika z analizy Euler Hermes. To 15-proc. wzrost względem I połowy 2016 r. Upadają zwykle młode firmy: po pierwszym roku działalności upada 30 proc., a po 5 latach – 70 proc. małych i średnich firm.

więcej »
Od idei do konkretów – koncepcje Przemysłu 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa całkowicie zmieniła nasze postrzeganie procesów wytwórczych, przenosząc je ze sfery fizycznej do rzeczywistości wirtualnej.

więcej »
Firmy rzadko optymalizują zużycie energii

Większość firm nie obniża kompleksowo kosztów energii. W przypadku co trzeciej koszt energii stanowi powyżej 7 proc. ceny końcowej produktu. Wprowadzenie odpowiedniej polityki zarządzania energią elektryczną mogłoby poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

więcej »